Garantiitingimused

Klaasplastist lipumastide garantiitingimused
 
 
AS Flagmore lipumastid on toodetud kvaliteetsest Lääne – Euroopas toodetud toorainest Rootsist pärit tehnoloogiaga ning nad vastavad lipumastidele esitatud rahvusvahelistele EUROCODE E, Windload Static Action 1991 nõuetele.
Garantii:
Garantiiaja kestvus on 5 (viis) aastat lipumasti klaasplastist osale, 1 (üks) aasta ülejäänud tarvikutele ning 0,5 (pool) aastat pöörlevatele põikpuudele. Garantii hõlmab lipumastide tootmisest või materjalidest tingitud vigu, mille tagajärjel lipumast on purunenud või muutunud kasutuskõlbmatuks.
Garantii ei kehti:
·         Lipumastidele transpordil, ladustamisel, valel paigaldusel ja valel otstarbel kasutamisel tekitatud vigastuste puhul.
·         Vigastuste puhul, mis põhjustatud loodusõnnetustest (maavärin, orkaan, tuule kiirus üle 25 m/s, jne.) või muudest välistest teguritest (transpordivahendi poolt tekitatud vigastus, vandalism jne.).
·         Tootja poolt mitte ettenähtud kinnitusviisi kasutamisest või montaa˛i käigus tehtud vigadest tekitatud vigastuste puhul.
·         Ekspluatatsiooni häirete puhul, mis on põhjustatud montaa˛ist, hooldusest või remondist, mis on teostatud AS Flagmore poolt volitamata isiku poolt.
·         Juhul, kui lipumast on paigaldatud hoone katusele või kõrgemale kohale, kus puudub piksekaitsesüsteem.
·         Juhul, kui lipumastil on kasutatud valmistajatehase poolt mitteettenähtud detaile ja lisaseadmeid või mittevastavat lipukinnitust.
·         Juhul, kui tormi ajaks ei langetatud lippu.
·         Juhul, kui lipumastis ei ole kasutatud õige suurusega lippu.
Lipumasti kõrgus, m                          Vastava lipu mõõtmed, cm
6                                                                                                 105 x 165
7-8                                                             125 x 196
9                                                                                                 150 x 236
10                                                                                             165 x 258
12                                                              200 x 314
Garantii ei korva:
Vigastatud mastist inimes(t)ele ja/või teistele esemetele ja objektidele tekitatud kahjusid.
Tasu garantiiremondi alla mittekäivate remonditööde teostamise eest.
Võimalikke transpordikulusid vigastatud kauba transportimisel müüja müügipunktini.
Garantii ei hõlma:
·         Loomulikku kulumist (nöör, vimpel, plastpuksid, laagrid).
 

NB! Kui lipumastis oleva reklaamlipu pindala ületab lipumastile ettenähtud riigilipu pindala üle 15 % või kui lipumast on paigaldatud ekstremaalsete ilmastikutingimustega kohta, peab kasutama tugevdatud lipumasti.